PODĚKOVÁNÍ

Projekt Motýli Šumperk - mezinárodní koncertní aktivity v roce 2018 podpořil Olomoucký kraj.
Projekt Mezinárodní soutěžní festival pěveckých sborů GRIEG INTERNATIONAL CHOIR FESTIVAL 2018 finančně podpořilo Ministerstvo kultury.
Za finanční podopru činnosti Šumperského dětského sboru děkujeme městu Šumperk.